Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Container | Hamn/Logistik | Politik

Strejken inledd i Göteborg

Klockan 14.00 i dag tisdag gick Hamnarbetarförbundets medlemmar vid APM-terminalen i Göteborg ut i strejk.

Tisdagens förhandlingar mellan Hamnarbetarförbundet och APM Terminals nådde inget resultat. Följden blir att de hundratals hamnarbetare som är anslutna till Hamnarbetarförbundet avdelning 4 i Göteborg går ut i strejk.

Lång lista

Enligt Robert Lindelöf, förtroendeman för Hamn 4:an i Göteborg, har man en lång lista på punkter som man vill driva igenom.

– Det handlar om att behålla grundläggande fackliga frågor. Vi vill till exempel ha en förhandlingsordning och vi vill kunna informera våra medlemmar eftersom det är medlemmarna som fattar besluten. Vi vill bedriva skyddsarbete på arbetsplatsen, det har vi gjort i 40 år och det vill vi fortsätta med. Vi vill även ha möjlighet att välja dem som ska gå på förhandlingarna.

Till fredag

Konflikten handlar också, enligt Lindelöf, om att följa lagen om semesterledighet och föräldraledighet, något man inte anser att APM Terminals gör i dag. Strejken, som berör hela containerterminalen och som kommer att genomföras genom en serie punktstrejker, pågår till klockan 11.00 på fredag.

Godsblockad

Som en följd av konflikten genomförs även på tisdagskvällen klockan 23.00 en blockad mot det omdirigerade godset. 

APM Terminals hanterar 50 procent av all containertrafik i Sverige. Enligt Sveriges Hamnar kommer strejken att påverka handeln i hela landet och även handeln med omvärlden. 

– Det här är ett företag som omfattas av kollektivavtal, liksom alla hamnar i landet gör. Trots detta är det enligt gällande lagstiftning ändå ingen garanti för arbetsfred, vilket är orimligt, säger Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar.