Strejken avblåst

Det blev ingen strejk på svenskflaggade fartyg. Sent i fredags accepterade såväl arbetsgivarsidan som befälsfacken ett bud från medlarna. Det nya ettåriga avtalet innebär ett generellt lönepåslag med 670 kronor i månaden.