Strandsatt MSC Napoli läcker olja

Den brittiska kustbevakningen har nu börjat bekämpa oljeläckaget från det strandsatta containerfartyget MSC Napoli, som förra veckan i hårt väder fick sprickor i skrovet.Redan i torsdags evakuerades besättningen och den franska och brittiska kustbevakningen fortsatte räddningsoperationen med att bogsera fartyget mot Portland. I lördags togs beslutet att sätta fartyget på grund i Lyme Bay öster om Sidmouth. Myndigheterna säger att miljökonsekvenserna utreddes innan beslutet togs att stranda fartyget i området som finns på UNESCO:s Världsarvslista. Ett nio kilometer långt oljebälte driver från fartyget och det finns rapporter om skadade sjöfåglar. Fartyget hade 2.323 containrar ombord, 158 av dem innehöll farligt gods och nu räknar myndigheterna med att över 200 containrar har fallit av fartyget, varav omkring 40 har flutit iland. Minst två av de förlorade containrarna innehåller farligt gods.MSC Napoli gick 2001, enligt nya uppgifter, med 22 knops fart på grund i Malackasundet och tvingades genomgå stora reparationer i Vietnam.