Fotograf: Lars Andersson/Hamnarbetarförbundet

Kategori: Hamn/Logistik

Storstrejk i hamnarna

Hamnarbetarförbundet varslar om strejk i samtliga hamnar. Ett 20-tal terminaler berörs. 

Från och med den 6 mars lägger Hamnarbetarförbundets medlemmar ner arbetet helt. Åtgärden är ett svar på Sveriges Hamnars senaste fridagslockout och blockad mot nyanställningar, övertidsarbete samt inhyrning för övertidsarbete mellan perioden 6 mars–31 juli. Detta meddelade facket i dag på en pressträff i Göteborg.  

Inget svårt beslut

Enligt Hamnarbetarförbundet är arbetsgivarorganisationens åtgärder så anmärkningsvärda att man ”inte ser någon annan utväg än att vi nödgas varsla om total arbetsnedläggelse för allt arbete inom Hamn- och Stuveriavtalets tillämpningsområde på samtliga medlemsföretag inom Sveriges Hamnar”.

Enligt förbudsstyrelseledamot Erik Helgeson föregicks beslutet av ett av de värre förbundsstyrelsemöten man har haft. 

– Det var när vi fick se alla rapporter om hur arbetsgivarna lokalt har hanterat Sveriges Hamnars lockout. I slutändan var det inte något svårt beslut att ta eftersom de inte lämnar oss med några alternativ, säger han till Sjöfartstidningen. 

Fridagslockout

Man hänvisar dels till Sveriges Hamnars påstående om att inte facket accepterar ett sedvanligt andraavtal, vilket man menar är en ren lögn och refererar till ett medlingsbud från Svenska Hamnarbetarförbundet från onsdag 30:e januari 2019.

Hamnarbetarförbundet vänder sig också starkt mot arbetsgivarorganisationens nyanställningsblockad och inhyrningsblockad mot medlemmar i Hamnarbetarförbundet samt att vissa arbetsgivare ska ha hotat fackets medlemmar att bli av med jobbet om de inte lämnar facket. Dessutom anser man att den så kallade fridagslockouten innebär att vissa hamnarbetare får löneavdrag på halva lönen. 

Hoppas på lösning

Alla arbetsuppgifter som är uttagna för arbetsnedläggelse inom Hamn- och stuveriavtalets tillämpningsområde försättes samtidigt i blockad, skriver Hamnarbetarförbundet. Skulle någon arbetsgivare försöka kringgå blockaden ”omfattar detta varsel blockad av allt arbete inom hela detta företags verksamhet.”

Varslet gäller tills vidare fram till att parterna träffar kollektivavtal eller om varslet särskilt återkallas eller ändras. Enligt Erik Helgesson berör strejkvarslet drygt 1.000 hamnarbetare och ett 20-tal terminaler runt om i Sverige. Men Erik Helgeson hoppas på en lösning före 6 mars. 

– Jag hoppas det, mer kan jag inte säga eftersom jag inte har mer insyn än någon annan. Det hänger i så fall oerhört mycket på om kunderna tycker det är värt att investera så tungt i den här konflikten för att vi inte ska få ett helt vanligt andraavtal.