Fotograf: Göteborgs Hamn

Kategori: Container | Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart

Stortapp för containerterminalen

Containerterminalen i Göteborg gör ett historiskt dåligt halvår och tappar 22 procent av containerhanteringen. Men övriga godsslag i Göteborgs hamn ökar. 

Den segdragna hamnkonflikten i containerterminalen märkts stort när det första halvåret sammanfattas. Mellan januari och juni hanterades 318.000 containrar, vilket är en minskning med 22 procent jämfört med samma period förra året. Värst var det i juni då tappet beräknas till 60 procent. Containerhanteringen är nu, enligt Göteborgs Hamn, nere på 2001 års nivå. 

Krävs en lokal lösning

– Vi ser nu en historiskt stor minskning av containervolymerna på grund av den fackliga konflikten som pågått i över ett år nu. Konsekvenserna för svensk handel är stora, eftersom flera linjer till viktiga marknader har dragits in, däribland direktlinjer som är så viktiga för både importen och exporten. Mycket gods har flyttats från sjöfart till väg, investeringar uteblir och arbetstillfällen har försvunnit, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn som välkomnar regeringens utredning om lagstiftning kring stridsåtgärder. 

– Men lagstiftningen tar tid och därför måste det till en lokal lösning här och nu så att hamnen blir tillförlitlig igen, säger han i ett pressmeddelande. 

Andra godsslag ökar

För de andra godslagen i hamnen går det däremot bättre. Antalet skeppade roro-enheter ökade med sju procent det första halvåret, jämfört med förra året, och landar på 291.000 enheter. Även bilhamnen ökade; 137.000 nya bilar exporterades och importerades, en ökning med 14 procent jämfört med samma period förra året. Ökningen uppges ha sin förklaring i Volvos framgångar. Energihamnen visar också upp fina halvårssiffror; tolv miljoner ton olja hanterades, vilket är en ökning med sju procent jämfört med förra årets 11,2 miljoner ton. För färjetrafiken ser det ut i stort sett ut som förra året, mellan januari och juni i år räknas antalet passagerare till 701.000 i Göteborgs hamn.