Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Miljö

Stort utsläpp upptäckt i Bottenhavet

Ett stort utsläpp på en yta av 77 kvadratkilometer upptäcktes i Bottenhavet under onsdagen, det meddelar Kustbevakningen. Utsläppet sträcker sig över både svensk och finsk ekonomisk zon. 

På onsdagsmorgonen tog Kustbevakningen emot en satellitindikering om ett utsläpp i Bottenhavet. Vad utsläppet består av är ännu okänt, men det är inte mineralolja och det finns i nuläget inget akut hot om ett landpåslag, skriver Kustbevakningen i ett pressmeddelande. Utsläppet sträcker sig från Norrsundet och upp till Härnösand, över både svensk och finsk ekonomisk zon. 

Gör löpande prognoser

Kustbevakningen skriver att man följer utsläppets spridning och gör löpande prognoser för att förutse dess rörelser.

Under onsdagen har Kustbevakningen karterat utsläppet med flyg och beräknade att det då täckte en yta på cirka 77 kvadratkilometer. De släppte även två provtagningsbojar i den del av utsläppet som finns på svenskt vatten. Syftet är att fastställa vad utsläppet består av. Först när proverna analyserats är det möjligt att kommentera vilka bekämpnings- och begränsningsåtgärder som eventuellt kan vidtas, uppger myndigheten. Nya överflygningar kommer genomföras i dag, torsdag.

Förundersökning om miljöbrott

En förundersökning gällande miljöbrott har inletts av åklagare där Kustbevakningen bistår med en rad utredningsåtgärder. Bland annat undersöks nu vilka fartyg som befunnit sig i området och vad de haft för last.

Finska myndigheter och kommunal räddningstjänst på berörda orter har informerats.

Uppdatering:

Kustbevakningen meddelar i ett pressmeddelande den 9 juni att utsläppet inte längre går att se, och att man har förhöjd uppmärksamhet i området, tillsammans med finska gränsbevakningen. Förundersökningen fortsätter. Vad det kan vara för ämne får en laboratorieanalys ge svar på, vilket beräknas vara klart tidigast den här veckan, skriver Kustbevakningen