Stort survey-jobb för MMT i Medelhavet

Marin Mätteknik, MMT, har fått uppdraget att genomföra en bottenundersökning för den elkabel som skall förbinda elnätet på Malta med det europeiska fastlandet, via Sicilien. MMT:s fartyg Franklin kommer att undersöka en 80 meter bred korridor med ett maxdjup på 157 meter mellan Qalet Marku på Malta och Marina di Ragusa på Sicilien. Den 100 kilometer långa Sicily Submarine Electrical Interconnector får en kapacitet på 200 MW. Totalentreprenör är Nexans Norway och anläggningen skall driftsättas 2013.