Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Miljö | Specialfartyg

Stort oljeutsläpp – på låtsas

Ett utsläpp på 5.000 ton olja som måste bekämpas innan det når land – så såg scenariot ut vid årets miljöräddningsövning Balex Delta.

Balex Delta är namnet på den miljöräddningsövning som varje år genomförs i regi av HELCOM, det internationella samarbetsorganet som arbetar med frågor som rör sjöfart och bekämpning av olje- och kemikalieutsläpp i Östersjön.

Årets övning genomfördes under ett par dagar i förra veckan utanför Litauens kust, där 14 fartyg från åtta östersjöländer fick i uppdrag att gemensamt begränsa nämnda simulerade oljeutsläpp. Utsläppet antogs ha orsakats av en kollision mellan en oljetanker och ett fiskefartyg.

KBV 033 deltog

Från Sveriges sida deltog Kustbevakningens kombinationsfartyg KBV 033 från Oskarshamn.

– Att vara med i internationella övningar ökar vår förmåga att samarbeta med andra länder vid större miljöräddningsoperationer till havs. Utöver att bekämpa utsläpp handlar övningen om att leda fartyg och besättningar från olika länder och lösa uppgiften tillsammans, säger Pär Bergman, räddningstjänsthandläggare.

Sveriges tur 2018

Enligt Kustbevakningen samarbetade den svenska besättningen under övningen med danska och lettiska enheter under ledning av det lettiska fartyget Varonis.

– Samverkan mellan oss fungerade bra och vi genomförde bland annat en läktringsövning där en simulerad haverist tömdes på olja. Hela övningen har varit välplanerad och bra genomförd, säger Lars Thanger, befälhavare på KBV 033.

2018 är det Sveriges tur att stå som värdland för Balex Delta.