Stort kontrakt för Awilco Offshore

Norsk Hydro Produksjon har bokat två halvt nedsänkbara riggar till Troll-fältet hos Awilco Offshore. Riggarna är bokade för fem år per rigg med option på ytterligare tre år. Det totala värdet på kontraktet för en femårsperiod är cirka USD 1,37 miljarder, exklusive mobilisering. Om kontraktet förlängs till åtta år per rigg stiger värdet till USD 2,10 miljarder, exklusive mobilisering. Det första kontraktet inleds i mitten av 2009 med riggen WilInnovator som nu byggs vid Yantai Raffles Shipyard i Kina och som ska levereras i slutet av 2008. Nästa kontrakt inleds i mitten av 2010 med WilPromoter som ska levereras under sista kvartalet 2009.