Stort folkligt stöd för Fredericia

Fredericia Skibsværft erhåller ett stort folkligt stöd i sin kamp för överlevnad efter 2016. Vid ett möte för allmänheten på varvet i går var 1.054 privatpersoner närvarande för att lyssna på flera experter och politiker. De senare försvarade sitt beslut den 12 juni om att inte förnya arrendekontraktet för landområdet. Ledningen för varvet och en grupp rådgivare föreslår en kompromiss där varvet ger delar av marken till kommunen, men har kvar en tillräckligt stor markandel för att kunna fortsätta med varvsverksamheten. Hittills har kommunfullmäktige i Fredericia inte varit villigt att nå en uppgörelse. 13.400 personer har skrivit på en namnlista i protest mot kommunens beslut.