Största passagerarfartyget hittills i Riga

Den 27 mars anlöpte ”Constellation” Riga hamn. Det 294 meter långa och 32,2 meter breda kryssningsfartyget med 8,3 meters djupgående är, enligt nyhetsbyrån BNS, det största passagerarfartyg, som har besökt Riga. Kajen i Rigas passagerarhamn är inte tillräckligt lång och djupet vid kaj är bara 7,5 meter så kryssningsfartyget förtöjdes därför i godshamnen. De största fartyg som har anlöpt passagerarhamnen är 215 meter långa ”Finnjet” och 205 meter långa ”Black Watch”, som förtöjdes där i samband med president Bushs besök i början av maj.