Största ordern någonsin till Kleven

Siem Offshore, med säte i Kristiansand, har beställt sex VS 491 CD-design ankarhanteringsfartyg av Kleven Maritime Myklebust, med option på ytterligare sex likadana. Ordern är värd totalt NOK 3,2 miljarder. Fartygen ska levereras från maj 2009 till mars 2010. Om optionerna deklareras levereras de återstående sex fartygen också under 2010.Ordern är Kleven Maritimes största enskilda order någonsin och läggs till de fyra fartyg som Siem Offshore redan tidigare har beställt.De nya fartygen är 91 meter långa och 22 meter breda. Den totala maskineffekten är 19.000 kW (28.000 hp) och vinschkapaciteten är 500 ton. Dragkraften är beräknad till 300 ton. Kombinationen av miljövänlig design och stor kapacitet gör fartygen speciellt lämpliga för operation i Nordsjön. Fartygen har plats för 60 personer. Fartygen blir isförstärkta och förberedda för A-frame- och ROV-utrustning.