Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Haveri | Miljö

Största miljöhotet avvärjt

Efter genomförd läktring av 24.000 liter dieselolja avslutar Kustbevakningen för sin del räddningsinsatsen vid den grundstötta torrlastaren Atlantic.

I och med att den utsatta tanken ombord på det grundstötta fartyget Atlantic nu har tömts på dieselolja är det största miljöhotet avvärjt, uppger Kustbevakningen.

– Nu är det inte längre någon överhängande fara för att olja ska komma ut i havet. Vi avslutar därför räddningsinsatsen nu, vi bedömer att fartyget ligger stadig på grundet i nuläget, säger Kustbevakningens räddningsledare Claes Ringqvist.

Tidigast onsdag

Operationen att dra haveristen flott från grundet inleds tidigast under onsdagen. Bärgningen utförs av Resolve Marine Group som bland annat anlitar BTÖ:s bogserare Kullen för uppdraget. Smålandshamnars bogserare Oscar, som har legat som säkerhetsbåt i närheten av haveristen, kommer även att assistera vid bärgningen.