Största fartyget någonsin genom Nordostpassagen

Sovcomflots tankfartyg Vladimir Tikhonov, byggt 2006 till isklass 1A och på 160.000 ton dödvikt, är nu på väg genom Nordostpassagen (Northern Sea Route/NSR). Fartyget som är lastat med 120.000 ton gaskondensat från Murmansk är det största fartyg någonsin som tagit denna väg till Asien. Hon assisteras av atomisbrytaren 50 Let Pobedy (50 år av seger) samt atomisbrytaren Yamal som möter vid Anzju-öarna, den del av passagen där isförhållandena är svårast. Resan till hamnen i Thailand beräknas ta en månad, cirka två veckor mindre än om man hade valt den vanliga vägen via Suez.Befraktare är Novatek som planerar att skeppa 420.000 ton gaskondensat genom NSR i år, sex gånger så mycket som 2010. Tidigare i sommar satte panamax-tankern STI Heritage, byggd 2008 och på 74.000 ton dödvikt, hastighetsrekord för sträckan när hon med en snittfart på 14 knop seglade igenom NSR på åtta dagar.