Stororder till Steerprop

Det finländska företaget Steerprop Ltd i Raumo levererar två rekordstora 360 grader vridbara propelleraggregat till Ryssland. De konstrueras för en maximal effekt på 8.200 kW vardera och installeras i en diesel-elektrisk isbrytare som är under byggnad i St Petersburg för det statliga ryska hamnbolaget Rosmorport. Enligt tillverkaren blir dessa de kraftigaste mekaniska propelleraggregaten som hittills byggts.Steerprops sortiment omfattar vridbara propelleraggregat för effekter från 900 kW uppåt.