Stororder till Cityvarvet

Götaverken Cityvarvet har fått uppdraget att livstidsförlänga flottans ubåtsbärgningsfartyg ”Belos”. Uppdragsgivare är Försvarets Materielverk, FMV, och ordern är värd drygt 60 miljoner kronor. ”Belos” anländer till Cityvarvet i slutet av augusti och återlevereras till flottan i början av december.– Det är mycket glädjande att vi lyckats vinna ordern, inte minst eftersom arbetet skall utföras under den period på året då efterfrågan i övrigt oftast är lägre, säger varvets vd Magnus Ringnér.