Fotograf: Alfa Laval

Kategori: Fartygsutrustning | Miljö | Regelverk

Stororder till Alfa Laval

Alfa Laval har ingått ramavtal med två rederier för leverans av barlastvattenreningssytem inför införandet av barlastvattenkonventionen. Den första installationen sker i slutet av 2017.

Svenska Alfa Laval har signerat två olika ramavtal med ett tankerrederi i Mellanöstern och ett bulkrederi i Europa. Företaget ska leverera sitt barlasvattenreningssystem PureBallast till rederiernas fartyg under en treårsperiod. Alla systemen ska installeras ombord på existerande fartyg i samband med varvsbesök. De första installationerna sker i slutet av 2017.

Marknaden utvecklas

– Barlasvattenkonventionen träder i kraft 8 september i år och dessa ramavtal är ett tydligt tecken på att barlastvattenreningssystemmarknaden utvecklas, säger Kristina Effler, Manager Global Business Management på Alfa Laval, i ett pressmeddelande.

– Fartygsägare börjar se förbi enstaka installationer mot långsiktiga lösningar för att säkerställa att hela flottan följer regelverken.

Olika storlekar på systemen

Ramavtalen täcker 45 respektive 8 system. Den första ordern innebär 22 system med kapacitet på 2.000 m3/h eller 3.000 m3/h. Den andra ordern innebär fyra system om 1.500 m3/h och ytterligare fyra system med kapacitet på 3.000 m3/h.

– Låg energikonsumtion, liten miljöpåverkan och hög flexibilitet i installationen gör PureBallast-systemet konkurrenskraftigt för fartyg med krav på både stora och små flöden av ballastvatten, säger Kristina Effler.

– Flöden på upp till 3.000 m3/h kan hanteras genom installationen av ett, enkelt installerat system. De omfattande avtalen som involverar så många stora PureBallast-system visar att systemet är attraktivt över hela sitt kapacitetsspann.