Storförlust för Hurtigruten – kapitalinjektion säkrad

Hurtigruten ASA rapporterar en förlust på NOK 686 miljoner för 2008, en förlustökning med NOK 458 miljoner jämfört med året innan. Resultatet dras ned kraftigt av en reaförlust på NOK 103 miljoner efter försäljningen av färje- och snabbfärjeverksamheten samt av nedskrivningar av fartyg och goodwill med NOK 281 miljoner.Det finns dock ljuspunkter. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet blev NOK 140 miljoner bättre än motsvarande kvartal förra året. En omförhandling med staten ökade intäkterna med NOK 132 miljoner och antalet rundresepassagerare ökade med 60 procent.Rederiet har inlett ett omfattande restruktureringsprogram och man har nu säkrat en kapitalökning med nästan NOK 314 miljoner i en emission riktad till de stora aktieägarna, däribland tre banker som går in med totalt NOK 137,5 miljoner.Ytterligare en emission på NOK 170 miljoner riktas som ett erbjudande till anställda, aktieägare och obligationsinnehavarare. Blir denna fulltecknad ökas aktiekapitalet till NOK 511 miljoner.