Storförlust för Erria

Erria A/S gjorde ett mycket dåligt resultat 2009, förlusterna skenade och det egna kapitalet halverades. Förlusten landade på DKK 155,5 miljoner efter att nettointäkterna föll från DKK 80,4 miljoner 2008 till DKK 66,7 miljoner. Erria har drabbats hårt av de vikande marknaderna för både kemtankers i segmentet under 10.000 dwt, samt containermarknaden. Under hela 2009 hade rederiet tre containerfartyg upplagda i Malmö och en kemtanker upplagd i Köpenhamn, Erria Maria. Kemtankern sattes åter in på marknaden i mars och har kontrakterats på en treårig bareboatcharter till Sydamerika. Det egna kapitalet föll från DKK 287,2 miljoner 2008 till DKK 123,7 miljoner. Under året föll värdet på det OMX Köpenhamn-noterade rederiets aktie från 79,5 till 22,3 i december.