Fotograf: Wolfgang Weiser

Kategori: Reportage

Stora möjligheter att sänka utsläppen med optimering

Det finns fortfarande mycket att göra för att sänka utsläppen genom bland annat energieffektivisering och ruttoptimering. I Köpenhamn pekar en mängd nya aktörer på att sjöfarten behöver tänka nytt.
Även om många vill hitta vägar för att sänka sjöfartens klimatutsläpp finns det fortfarande en enorm outnyttjad potential i lågt hängande frukter.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]ruttoptimering. I Köpenhamn pekar en mängd nya aktörer på att sjöfarten behöver tänka nytt.”} /–>

Även om många vill hitta vägar för att sänka sjöfartens klimatutsläpp finns det fortfarande en enorm outnyttjad potential i lågt hängande frukter.

Det menar Frederik Pind som är vd för Njord, Maersk Tankers bolag för grön teknik. Han har till uppdrag att katalysera teknikanvändning för att minska koldioxid­utsläppen inom sjöfarten, och bygger verksamheten på lång erfarenhet av fartygsoptimering.

– Även bolag som är föregångare är långt ifrån att förverkliga den fulla potentialen i nuvarande teknik. Vi ser också att det finns allt större möjligheter till att få finansiering för eftermontering (retrofit).

Data behöver kunna jämföras

Allt fler rederier uppvaktas av olika företag som erbjuder olika typer av ruttoptimering och förbättring av fartygsprestanda för att svara upp mot de hårdare regelverk som har förändrat spelplanen för sjöfarten.

Digitaliseringen är här för att stanna. Besluten måste baseras på validerade data istället för magkänsla.

Christian Råe Holm, Coach Solutions

Coach Solutions är ett av företagen som utvecklar den här typen av lösningar med inriktning mot bulk och tank. Bolagets vd Christian Råe Holm har en bakgrund som skeppsdesigner och pekar på att det är viktigt att ha rätt typ av data för att kunna optimera.

– Det finns många som säger att deras lösningar kan spara 10 till 15 procent bränsle, men påståenden om utsläppsminskningar är meningslösa om de inte kan benchmarkas.

Coach Solutions, som har kontor i fem länder och över 2 000 fartyg på sin plattform, pekar på att det gäller att hitta balansen mellan ofta motstridiga krav gällande bränslepris, marknad och utsläppsbestämmelser när man ska ta fram den optimala rutten.

– Digitaliseringen är här för att stanna. Besluten måste baseras på validerade data istället för magkänsla. Använd den insamlade datan för att analysera och göra uppskattningar, säger Christian Råe Holm.

Samarbete för framtidens sjöfart

ShippingLab är ett icke-vinstdrivande innovations- och projektsamarbete för att vara en drivkraft för framtidens smarta sjöfart. Nyligen fick man en investering från danska Innovationsfonden på över 31 miljoner danska kronor för projektet SLgreen som syftar till att bana väg för framtidens gröna sjöfart. De kommande tre åren kommer man att utveckla nya verktyg för att förutsäga fartygens prestanda under realistiska förhållanden, implementera metoder för att optimera skrovunderhållet för att undvika biofouling, och övervaka motorernas skick och slitage för att säkerställa tillförlitlig drift.

Det handlar också om fjärrnavigeringssystem för att förbättra säkerheten och effektiviteten samt utveckla lösningar för att förbättra besättningens komfort och hälsa ombord på fartygen.

– Jag är mycket glad över att vi nu kan bygga vidare med nya, banbrytande initiativ. De många parterna i projektet präglas av höga ambitioner, stort engagemang och kompetens i världsklass. Det här kommer att göra en verklig skillnad för sjöfartsindustrin, säger Morten Vejlgaard-­Laursen, ordförande för ShippingLab.

Vill föra samman ägare och befraktare

En flodvåg av regleringar drabbar sjöfartsindustrin, men för att nå kundernas mål måste vi förändra vårt sätt att göra affärer. Det säger Christian Bonfils som varit med och startat CCP Copenhagen Commercial Platform för att föra samman ägare och befraktare.

Han har 25 års erfarenhet av innovation inom torrbulk, och har använt sitt omfattande nätverk för att förstå vad både ägare och befraktare vill ha. Man har bland annat tagit fram en plattform som bygger på radarteknik och som ger mycket exakt väder- och vågdata från ett fartyg i drift. Det kan bland annat användas av ägare och befraktare för att få en sann bild av fartygets effektivitet.

– Ägare och befraktare måste samarbeta och båda måste få ömsesidiga incitament. Korrekta data är nyckeln, säger Christian Bonfils.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]