Stora investeringar i Klaipeda hamn

Styrelsen för Klaipeda State Seaport har enligt nyhetsbyrån BNS offentliggjort sina investeringsplaner fram till år 2010. Man investerar totalt LTL 1,55 miljarder (EUR 449 miljoner) i att förbättra kajer och muddra hamnens södra del. Under de senaste tio åren har Klaipeda State Seaport investerat över LTL en miljard (över EUR 290 miljoner), huvudsakligen i den norra delen av hamnen.