Stora investeringar i Hirtshals hamn

Hirtshals hamn har lagt fram en investeringsplan för det kommande året. Hamnen, som framför allt är en fiske- och färjehamn, investerar ca DKK 80 miljoner, varav merparten läggs på en ny fisketerminal för de fångster som skall går på export. En ny kaj för de större fiskefartygen för sillfiske planeras till en kostnad av DKK 10 miljoner. Färjeterminalen, som främst används av Color Line, byggs om för DKK 25 miljoner för att kunna ta emot fartyg på 30 meters bredd.För 2004 redovisar Hirtshals hamn en vinst på DKK 11,2 miljoner och en omsättning på DKK 52,1 miljoner, en ökning med en procent jämfört med 2003. Fiskerinäringen står för 20 procent av omsättningen.