Stor vinst för DFDS

DFDS Group gjorde en vinst på DKK 735 miljoner 2011, jämfört med 522 miljoner 2010. Förvärvet av Norfolkline har visat sig vara väldigt framgångsrikt. Omsättningen för koncernen skrevs till DKK 11,6 miljarder, jämfört med DKK 9,8 miljarder föregående år. Shippingdivisionen bidrog med 7,8 miljarder och logistikdivisionen med 4,3 miljarder.Bokslutskommunikén innehåller en liten nyhet, passagerarfartyget Princess Maria (ex Queen of Scandinavia) såldes under hösten till St Peter Line som har haft fartyget på en bareboatcharter sedan början av 2010. Försäljningen gav DFDS en vinst på DKK 9 miljoner. Efter försäljningen av Princess Maria har DFDS en flotta på 49 fartyg. Koncernen förväntar sig att 2012 kommer att fortsätta på samma linje som 2011 och förväntar oförändrade eller förbättrade vinsten för 2012.