Fotograf: Arctech Helsinki Shipyard

Kategori: Skeppsbyggnad

Mer jobb för Helsingforsvarvet

Sovcomflot beställer tre isbrytande offshore standby-fartyg från det finska varvet Arctech Helsinki Shipyard. 

Arctech Helsinki Shipyard offentliggör nu att varvet i maj tecknade kontrakt om att bygga tre isbrytande standby-fartyg för Rysslands största rederi Sovcomflot. Fartygen ska stationeras vid olje- och gasfälten Sakhalin-2 i den nordostliga offshoreregionen vid Sakhalin. Fältet opereras av Sakhalin Energy Investment.

Kontraktet är värt 380 miljoner US dollar och fartygen levereras under perioden september 2016 till mars 2017.

Aker Arctics design

Nybyggena är av Aker Arctics design Aker ARC 121 och är planerade för standby och räddningsoperationer samt sanering av oljeutsläpp. De kan också utnyttjas som offshore supplyfartyg för transporter av last och bränslen.

Fyra dieseldrivna generatorer ger en sammanlagd effekt om 20.000 kW och propulsionseffekten blir 13.000 kW. Fartygen kan utföra ice management-uppdrag under svåra förhållanden i tjock drivis och utföra isbrytning i temperaturer ned till -35 grader C. Deras isbrytningsförmåga medger operationer i upp till 1,5 meter tjock is.

Tre plus en

Varvet har även i order ett isbrytande supplyfartyg för Sovcomflot.

– Vi är synnerligen nöjda över att erhålla en beställning på tre arktiska offshorefartyg från Sovcomflot. Denna anmärkningsvärda ordersituation med ett plus tre fartyg ger mycket arbete för vårt varv och hela det maritima klustret. Vi kommer också att förstärka vår organisation avsevärt, säger Esko Mustamäki, vd för Arctech Helsinki Shipyard.