Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Miljö | Specialfartyg

Stor övning med oljeutsläpp utanför Polen

Den årliga miljöräddningsövningen Balex Delta har genomförts utanför Polens kust. Ett 20-tal fartyg från åtta länder, däribland Sverige, fick i uppdrag att begränsa ett simulerat oljeutsläpp.

Balex Delta anordnas av det internationella samarbetesorganet HELCOM och genomfördes i år den 10 september.

Övningsscenariot för i år var att en fartygskollision inträffat som resulterat i två fiktiva utsläpp på 500 respektive 150 kubikmeter tjock olja. De medverkande fartygen fick i uppdrag att gemensamt hindra oljeutsläppet från att nå två närbelägna naturskyddsområden. Oljan simulerades av miljövänlig expanderad perlit som är helt fri från giftiga kemikalier.

KBV 033 deltog

Från Sveriges sida deltog Kustbevakningens kombinationsfartyg KBV 033 som ingick i en grupp tillsammans med fartyg från Estland och Finland för att bättre efterlikna ett enskilt lands miljöräddningsresurser. De tre ländernas fartyg leddes av en utsedd NOSC (National On Scene Co-ordinator) som fanns ombord den finska marinens fartyg Louhi.

– Att vi använder samma typ av oljeupptagningsutrustning som Finland och Estland underlättade samarbetet och utbytet av erfarenheter säger Per-Arne Arnerlind, befälhavare på KBV 033.

Blåsigt

Enligt Kustbevakningen gick övningen bra för KBV 033 som deltog för första gången och fick med sig en hel del erfarenheter hem.

– Det var rätt så blåsigt under övningen med en vindar på ungefär 10 m/s. Det gjorde att vi fick öva på att samla upp olja i lite hårdare väder vilket såklart är nyttigt. Vi hittade även en metod att få ut vattnet ur borstresässen efter avslutad övning genom att köra med de främre portarna öppna cirka 30 grader i 8 knop, på så vis behövde vi inte pumpa ut vattnet, säger Per-Arne Arnerlind.

År 2018 är det Sveriges tur att stå som värdland för Balex Delta.

Kommentarer

 • Ragnar Hedning

  Var det 003 eller 033 som var med lite dubbla budskap i texten

  • Lars Andersson

   Hej, Ragnar Hedning! Det är bra med uppmärksamma läsare, tack för påpekandet! KBV 033 ska det vara, inget annat, det är nu ändrat.
   Med vänliga hälsningar
   Lars Andersson / reporter

Artikeln är stängd för fler kommentarer