Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Miljö | Specialfartyg

Balex Delta inleds

I dag startar Balex Delta – en av världens största miljöräddningsövningar. Årets övning sker i ljuset av sommarens två grundstötningar. 

Balex Delta, som samlar Östersjöländerna en gång om året enligt HELCOM-avtalet, syftar till att stärka den gemensamma förmågan att hantera stora oljespill i den maritima miljön. Kustbevakningen leder övningen. 

Ska vara redo

– Vi som övar den här veckan kommer inte att kunna förhindra att en olycka  inträffar. Men när den väl sker så ska vi vara redo att hantera den. Vi ska vara beredda och veta vad vi behöver göra, säger Kustbevakningens generaldirektör Therese Mattsson i ett pressmeddelande. 

Grundstötningar

Årets övning sker i ljuset av sommarens grundstötningar. Makassar Highway gick på grund 23 juli i Tjust skärgård och orsakade ett oljeutsläpp. Två veckor senare gick BBC Lagos på grund utanför Helsingborg, men utan att orsaka utsläpp.

Stora påfrestningar

I år inkluderas för första gången även landsidan, det vill säga organisationer med ansvar för miljöskyddet på stränderna. 

– Det är ett faktum att Östersjön är ömtålig och utsatt för stora påfrestningar. Tillsammans kan vi öka vår förmåga så att vi är redo när olyckan inträffar, säger Therese Mattsson.

40.000 liter popcorn

Kustbevakningen deltar med fartygen KBV 003, KBV 033, KBV 302 och KBV 314. Totalt deltar 32 länder och 550 personer i övningen. 20 fartyg kommer att användas och i stället för olja kommer man att släppa ut 40.000 liter popcorn.