Stor majoritet sade ja till breddad Panamakanal

Närmare 80 procent av de panamaner som röstade i folkomröstningen sade ja till en breddning av Panamakanalen. Projektet som kan innebära investeringar på upp till USD fem miljarder innehåller en ny kanalsträckning och nya slussar som dubblar kapaciteten. Byggandet kan börja 2008 och den nya kanalen öppnas 2014. Nu passerar cirka 14.000 fartyg kanalen per år.