Stor konferens kring oljeutsläpp i Malmö

Den 7–9 mars anordnas storkonferensen Oil Spill Risk Management på World Maritime University i Malmö, arrangör är IMO. Konferensen samlar industri, forskare och myndigheter kring temat hantering av oljeutsläpp. Flera internationella toppnamn finns på talarlistan, däribland BP:s styrelseordförande Carl-Henric Svanberg och Thad Allen, pensionerad chef inom US Coast Guard, som basade för saneringsinsatserna efter Deepwater Horizon-olyckan.Greenpeace genomför demonstrationer utanför konferenslokalen för att uppmärksamma riskerna med oljeutvinning i Arktis.– Kombinationen olja och is är oerhört vansklig. Godafoss-olyckan utanför norska kusten visar det mycket tydligt. I Norge försöker man ta upp oljan med hjälp av grävskopa, kvastar och skyfflar. Och då rör det sig om ett förhållandevis litet oljeutsläpp. En större oljeolycka i Arktis, med de enormt svåra förhållanden som råder där, är en skrämmande tanke, säger Therese Jacobson, ekotoxikolog och havsmiljöansvarig på Greenpeace.