Stor förlust för Erria 2008

Erria A/S rapporterar en förlust på DKK 38,2 miljoner för 2008, jämfört med en vinst på DKK 7,8 miljoner föregående år. Underskottet beror till stor del på fjärde kvartalet då raterna för containerfartyg sjönk kraftigt. Under året gjorde bolaget en extraordinär avskrivning på DKK 16 miljoner på ett försäljiningskontrakt på ett containerfartyg som såldes på kredit, den nya ägaren har fortfarande inte betalat hela krediten. Flottan av kemtankers påverkades av nedgången i rater, på 15-20 procent, i slutet av 2008. Rederiet noterar på den positiva sidan att tre fartyg annullerades vid Rushan Shipyard i Kina utan förlust.Erria A/S förväntar sig att resultatet för 2009 ligger i linje med 2008, på nästkommande bolagsstämma ska rederiet besluta om en nyemission av aktier till ett värde av DKK 20 miljoner för att stärka ekonomin. De tre största aktieägarna har redan sagt sig villiga att köpa större delen av aktierna.