Fotograf: Erik Thun AB

Kategori: Hamn/Logistik | Arbetsmarknad | Torrlast

”Stor betydelse för hela regionen”

– Hela regionen skulle beröras om Vänersjöfarten dör, säger Johan Källsson, vice vd på Erik Thun AB. 

Johan Källsson fanns på plats vid Trafikverkets informationsmöte på måndagen i Trollhättan. Det bästa alternativet för att behålla Vänersjöfarten är, enligt Trafikverket, att bygga nya slussar

Inkluderar andra transportslag

– Alla är överens om att nya slussar är bra för miljön och för näringslivet i regionen. Även högre upp på regeringsnivå vill man se mer gods till sjöss, säger Johan Källsson men påpekar samtidigt dilemmat med den samhällsekonomiska modell som man har använt i den fördjupade studien.  

–  Där är ett problem att den även inkluderar andra transportslag. Den tar till exempel hänsyn till dieselintäkterna från lastbilar, vilket innebär att det blir en stor kostnad i vågskålen för sjöfarten. Jag skulle vilja att man även väger in betydelsen för regionen i stort, till exempel arbetstillfällena som skulle försvinna om inte slussarna byggs.   

Överlever

Cirka 15 procent av Erik Thuns omsättning har en direkt koppling till slussarna. Våren 2018 tas beslut om vilka projekt som beviljas medel från den nationella infrastrukturplanen för 2018–2029.   

– Vi skulle överleva om det blir ett negativt besked, men vi har vårt kontor vid Vänern och många av kunderna finns här, så det får konsekvenser.

Påverka politiker

Nya större slussar skulle heller inte gynna Erik Thun.

– Om jag tar på mig Erik Thun-kepsen så måste jag säga att det inte gör det. Våra båtar är specialbyggda för dagens slussar. Blir de större så kommer konkurrenter med större båtar. För regionen däremot är det positivt med större slussar, säger Johan Källsson som fram till beslutet kommer att lobba för en byggnation av nya slussar.

– Vi inom Vänerns näringslivsråd kommer att gör vad vi kan för att påverka politikerna.