Stolt Valor frisläppt

Stolt-Nielsen SA bekräftar nu att den Hongkong-registrerade kemtankern Stolt Valor, 25.000 dwt och byggd 2004, som kapades i Adenviken i mitten av september är frisläppt. Fartyget kapades 38 sjömil från Jemens kust. Stolt Valors besättning består av 18 indier, två filippinare, en från Bangladesh och en ryss. Fartyget ägs av det japanska bolaget Central Marine men går på timecharter för Stolt Tankers. Stolt-Nielsen SA har inte kommenterat om någon lösensumma betalats ut.Stolt Strength, 33.209 dwt och byggd 2005, som också chartras av Stolt Tankers, hålls fortfarande av pirater. Det var över en vecka sedan som kemtankfartyget kapades utanför Somalia.Enligt tidningsuppgifter har kaparna varit i kontakt med det filippinska rederiet, Sagana Shipping som äger fartyget om lösensumma. Ombord finns 23 besättningsmän.