Stolt Tankers avbeställer den första i tankerkvartett

Stolt Tankers, ett dotterbolag till Stolt-Nielsen har avbeställt ett 44.000-tons tankfartyg av SLS Shipbuilding i Sydkorea. Fartyget är det första i en serie på fyra systerfartyg. Enligt rederiet är orsaken en utdragen leveransförsening.