Stolt-Nielsens amnesti överklagas

Amerikanska myndigheter har överklagat domslutet som återinförde Stolt-Nielsens amnesti mot åtal för misstänkt oegentlig prissättning. Stolt-Nielsen får därför utkämpa en ny rond i domstolen och lägga ytterligare pengar till de USD 35 miljoner som man redan haft i juridiska kostnader. Odfjell och Jo Tankers har redan dömts och betalat USD 62 miljoner i böter. Stolt-Nielsen har immunitet i Bryssel under kartellutredningen där. Liknande aktioner pågår i Kanada och Sydkorea.