Stolt-Nielsen söker stöd hos USAs högsta domstol

Stolt-Nielsen har nu snart nått vägs ände i det snåriga amerikanska systemet för överklagande. En domarpanel i US Third Circuit Court of Appeals har avslagit Stolt-Nielsens begäran om en ny hearing för att få tillbaka den immunitet som skyddar mot en stämning från det amerikanska justitiedepartementet. Rederiet har nu beslutat att överklaga till den högsta instansen, US Supreme Court. En stämning från antitrustdivisionen inom justitiedepartementet är att vänta inom kort.