Stolt kancellerar nybygge

Stolt Tankers, dotterbolag till Stolt-Nielsen S.A, kancellerar ett nybyggnadskontrakt om en 44.000 dwt tanker, skrov 474, vid SLS Shipbuilding Co. Ltd. i Sydkorea på grund av försening. Fartyget var det andra i en serie på fyra fartyg. Den 30 mars gick Stolt Tankers upp i skiljedomstol med varvet. SLS Shipbuilding Co. Ltd. hävdade force majeure som förklaring till förseningen av fartyget. Fartyget skulle ursprungligen ha levererats i september 2008. Kancelleringen följer kancelleringen av det första fartyget i serien, skrov 473. Varvet har motsatt sig kancelleringen av det första fartyget och den 26 mars gick ärendet upp i skiljedomstol.