Stolt i två nya joint-ventures

Stolt-Nielsen Indian Ocean and Middle East Service Ltd., ett helägt dotterbolag till Stolt-Nielsen, har ingått två 50/50 joint-ventures med Gulf Navigation PJSC. Det första samarbetsbolaget, Gulf Stolt Tankers FZCO, kommer att äga sex nya kemtankers på 44.000 dwt. Fartygen kommer att gå i trade inom Stolt Tankers Joint Service (STJS). Tekniskt management av fartygen kommer att skötas av det andra samarbetsbolaget Gulf Stolt Ship Management JLT. Fartygen som är beställda vid SLS shipbuilding i Sydkorea, ska levereras under 2008 och 2009.