Fotograf: Stockholms Reparationsvarv

Kategori: Folk/företag | Reparationsvarv

Stockholmsvarv växer

Stockholms Reparationsvarv tar över MGAB Maskin och Fartygsservice verksamhet vid Beckholmen och Nybrokajen. 

Avtalet mellan parterna gäller från 17 december. Enligt pressmeddelandet från Stockholms Reparationsvarv kommer MGAB:s verksamhet att drivas vidare i SRVAB:s regi där de fysiska verksamhetsställena successivt integreras med varandra.

”Inom MGAB finns en unik kunskapsbas och gedigna resurser i form av personal, maskiner, lokaler och partnerskap med underleverantörer”, skriver man i pressmeddelandet.

Därmed förstärker Stockholmsvarvet kapaciteten som leverantör till yrkessjöfarten i Mälardalen vad gäller både platsbundet och rörligt underhåll och reparationer av fartyg.

MGAB:s befintliga MTU-verksamhet koncentreras i samband med övergången till SwedMotor i Haninge.