Stockholms Hamnar reducerar fossila bränslen

Stockholms Hamnar ska minska sin användning av fossila bränslen med 90 procent, 3.600 ton C02 per år, genom att koppla upp sig mot ett fjärrvärmeverk. I projektet som slutförs till sommaren ska bland annat värmepannorna i Värtahamnen och Frihamnen bytas ut. Investeringskostnaden uppgår till 20 miljoner kronor.