Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart

Stockholm vill ha nya pendelbåtar

Stockholms läns landsting planerar att köpa in snabbgående och miljövänliga pendelbåtar.

Antalet passagerare inom pendelbåtstrafiken i Stockholm har ökat kraftigt samtidigt som nöjdheten uppges vara hög. Under de första fyra månaderna i år har pendelbåtstrafiken haft 525.000 resenärer, jämfört med 300 000 under motsvarande tidsperiod 2013.

Ny linje

På pendelbåtslinjen Sjövägen mellan Nacka och Stockholm har trafiken ökat med 20 procent jämfört med föregående år och den nya pendelbåtslinjen 85 i Riddarfjärden uppges gå över förväntan med 47.000 resenärer under våren.

– Fler och fler vill åka båt på Stockholms vatten och trots den ökade trängseln så är nöjdheten fortfarande skyhög. Därför fortsätter vi bygga ut pendelbåtstrafiken och i augusti börjar den nya pendelbåtslinjen mellan Ekerö och Stockholm som jag hoppas blir en lika bra succé som tidigare linjer, säger Gustav Hemming (C), miljö-, skärgårds- och regionplaneringslandstingsråd.

Nya båtar

Stockholms läns landsting planerar nu att köpa in nya, snabbare och miljövänligare båtar i aluminium eller komposit. Efter studiebesök har man konstaterat att bland annat de båtar som används i Rotterdam skulle kunna passa bra i Stockholm. Till planerna hör att även standardisera bryggorna.

– Jag vill att Stockholm ska komma ännu närmare vattnet och att fler ska kunna ta del av SL-trafiken på vattnet. Stockholm är en stad på vatten och det vore idioti att slösa bort en så unik resurs, därför ska vi göra pendelbåtstrafiken ännu mer attraktiv och ännu mer effektiv. För det så behöver vi köpa in nya båtar, fastslår Gustav Hemming.

Han tillägger att de nya båtarna ska kunna gå med högre fart än de nuvarande samtidigt som vågbildningen ska minska.