Stockholm utan räddningshelikopter

Norrlandsflygs sjöräddningshelikopter för Stockholmsområdet kan vara på plats tidigast 1 februari nästa år. Enligt Norrlandsflyg beror detta på att man ännu inte fått besked om var den skall stationeras, skriver DN. Enligt Sjöfartsverket täcks bristen upp av Norrlandsflygs helikopter i Visby samt genom samverkan med den finska sjöräddningens helikopterbas i Åbo.