Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Hamn/Logistik

Stockholm halverar hamnavgiften

Stockholms Hamnar vill försäkra sig om att transporterna av varor och gods mellan grannländerna i Östersjön fortsätter flyta och halverar därför hamnavgiften för färjor i bolagets samtliga tre hamnar. 

Genom åtgärden räknar bolaget med att bibehålla så mycket trafik som möjligt i de tre hamnarna, både på kort och längre sikt.

Stöttar kunderna

– Vi behöver stötta våra kunder i att upprätthålla en samhällsviktig funktion för transporter av varor och gods mellan våra grannländer. Med en halvering av hamnavgifterna hoppas vi kunna bidra till att upprätthålla denna trafik som på många sätt fungerar som en bro mellan våra grannländer, säger Thomas Andersson, vd Stockholms Hamn.

Den nya prissättningen gäller enbart för färjor med start den 17 mars och en månad framåt.

Hoppas på efterföljare

Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström är glad att Stockholms hamnar föregår med gott exempel.

– I dessa dystra tider är det min förhoppning att detta också genererar ett avtryck bland övriga svenska hamnar. Helst skulle jag förstås också se att staten såg kopplingen till farledsavgifterna och säkerställde att Sjöfartsverket kunde ta bort, eller åtminstone halvera, farledsavgifterna tills corona-virusets effekter klingat av, säger han.