Stockholm får ny kryssningsterminal

Stockholms Hamnar ska bygga ytterligare en ny kryssningsterminal, denna gång i Stora Tullhuset vid Stadsgården. Terminalen blir på cirka 500 kvm och ska kunna betjäna kryssningsfartyg med upp till 1.000 passagerare. Stockholms Hamnar motiverar byggbeslutet med att mängden kryssningsturister hela tiden ökar varför en ny terminal behövs, vid sidan av den som byggs vid Frihamnspiren. Byggstart för terminalen vid Stadsgården är våren 2008, färdigställandet väntas till 2009.