Fotograf: Meriaura

Kategori: Miljö | Torrlast

Stockholm Exergi handlar CO2-neutrala sjötransporter

Stockholm Exergi har avtalat med det finländska rederiet Meriaura om skeppningar av biobränsle för fjärrvärme med fartyg som drivs av bioolja.

De skeppningar av flis och pellets som Meriaura ska utföra för fjärrvärmebolaget Stockholm Exergi uppges bli närapå CO2-neutrala och sker med fartyg som använder bioolja som bränsle. Biooljan framställs genom återvinning av vegetabiliska och animala oljor eller från avfall.

Första avtalet

Transporterna utförs med de fartyg av typen EcoCoaster som Meriaura tog leverans av 2016 och detta är rederiets första kommersiella avtal om skeppningar där bioolja används som bränsle på fartygen. På detta sätt uppges livscykelsutsläppen för transporten bli upp till 96 procent lägre än med fossila bränslen.

Fler kunder

Meriaura börjar erbjuda alla kunder möjlighet till teckna transportavtal med låga utsläpp med ett tillägg som motsvarar prisskillnaden mellan marin gasolja och EcoFuel.

– Dörren nar nu öppnats och vi är ivriga att främja detta koncept även med våra andra kunder. Steg för steg ändrar vi sjötransporter i en riktning mot ökad hållbarhet, säger Beppe Rosin, vd för Meriaura i ett pressmeddelande.

Koldioxidneutralt är målet

Stockholm Exergi strävar efter att vara totalt koldioxidneutralt. Under 2018 producerades 86 procent av fjärrvärmen av förnybara källor eller genom värmeåtervinning. Till år 2022 ska all fjärrvärmeproduktion ske med hållbara källor.