Lastfartyget Carolina Thordén från 1938 ingick i en serie som byggdes i Åbo innan rederiet flyttade till Sverige.

Fotograf: Sjöfartstidningens arkiv

Kategori: Folk/företag | Utbildning

Stipendiestiftelse firar med fler utdelningar

Gustaf B. Thordéns Stipendiestiftelse firar fem år och delar ut fler stipendier till sjöfartsstudenter i Sverige, Finland och på Åland.

Stipendiestiftelsen till skeppsredare Gustaf B. Thordéns minne firar i år fem år. I samband med det utdelar de totalt 50 stipendier á 1.000 euro vardera till studenter på sjöfartsutbildningarna i Finland, Sverige och på Åland. Enligt stiftelsens styrelse är det mer än var fjärde sökande som tilldelas ett stipendium.

”Fortsatt hög nivå av bodrag”

– Stiftelsen firar sitt femte år av utdelningar med att hålla en fortsatt hög nivå av bidrag till studeranden och föreningar, kommenterar stiftelsens ordförande Erik Holmberg.

Sex stipendier går till studernade på Aboa Mare i Åbo, lika många går till studerande på Högskolan på Åland och 38 stipendier delas ut till studerande på Chalmers i Göteborg och på Linnéuniversitetet i Kalmar.

Dessutom delar stiftelsen ut över 16.000 euro till stuentföreningarnas studieresor samt arrangemanget IMEC på Åland 2019.

Lämnade Finland efter kriget

Gustaf B. Thordéns Stipendiestiftelse bildades 2013 av Thordénkoncernens pensionsstiftelse. Thordénkoncernens pensionsstiftelse hade från 1944 fram till 2012 till syfte att stödja tidigare anställda och anhöriga till anställda vid Thordénkoncernen genom pension.

Thordénkoncernens pensionsstiftelse hade sitt ursprung i Gustaf B. Thordéns finska rederiverksamhet som skapades under de 24 år som Gustaf B. Thordén levde och verkade i Finland fram till 1944. Mellan år 1922 och 1944 hade Thordénflottan totalt 19 fartyg.

Thordén flyttade i slutet av kriget till Sverige där han bland annat gick vidare och grundade Uddevallavarven.