Stena Provence.

Fotograf: Concordia Maritime

Kategori: Ekonomi | Tank

Stigande marknadsrater – och bunkerpriser

Den ryska invasionen av Ukraina har påverkat energipriser och råvaruflöden världen över, vilket även återspeglas i Concordia Maritimes verksamhet för årets första tre månader.
I årets första kvartalsrapport för Concordia Maritime skriver vd Erik Lewenhaupt att kriget har medfört ett trendbrott för tankmarknaden där flera segment sett kraftigt stigande marknadsrater. Samtidigt har de kraftigt ökade bränslepriserna lett till stora skillnader i intjäning mellan olika segment och fartygstyper.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]ver vd Erik Lewenhaupt att kriget har medfört ett trendbrott för tankmarknaden där flera segment sett kraftigt stigande marknadsrater. Samtidigt har de kraftigt ökade bränslepriserna lett till stora skillnader i intjäning mellan olika segment och fartygstyper.

Enligt Concordia Maritime har ersättandet av rysk olja med produkter från USA och Asien lett till att oljan behöver fraktas längre distanser, vilket ökar kapacitetsutnyttjandet av tankflottan. För MR-segmentet låg den genomsnittliga intjäningen i början av året på cirka 8.000 US-dollar per dag, vilket den 1 april hade mer än fördubblats till cirka 19.000 US-dollar per dag. Samtidigt uppges skillnaden mellan olika geografiska områden vara stor. I exempelvis Karibien och US Gulf har fraktraterna under vissa perioder överstigit 70.000 US-dollar per dag.

Utvecklingen inom råoljesegmenten är liknande, framgår det vidare i kvartalsrapporten. För Suezmax inleddes året på cirka 5.000 US-dollar per dag. I början av april hade raterna stigit till cirka 45.000 US-dollar per dag.

Priset på råolja har stigit från ett genomsnitt på 74 US-dollar per fat under december 2021 till ett snitt på 117 dollar per fat i mars 2022. Bunkerpriserna har därmed ökat. Olikheter i bunkerförbrukning innebär att fartyg på samma marknad och i samma segment nu har en större skillnad i intjäning än tidigare.

Erik Lewenhaupt skriver att utvecklingen är extra tydlig inom VLCC-segmentet, där mäklarhuset Clarkson den 1 april rapporterade minus 2.738 dollar per dag för ett standardfartyg, 9.140 dollar per dag för för ett fartyg med ekodesign och 15.410 dollar per dag för ett ekofartyg med skrubber.

De totala intäkterna för Concordia Maritime under första kvartalet 2022 uppgick till 124,1 miljoner kronor (179,6 miljoner motsvarande period året innan). Resultatet före skatt uppgår till -30,4 miljoner kronor, vilket är en avsevärd förbättring mot -120,2 miljoner året innan. EBITDA uppgick till 29,7 miljoner kronor (-45,7 miljoner). Resultatförbättringen uppges huvudsakligen vara en konsekvens av att majoriteten av P-Max-flottan nu är uthyrd på långtidskontrakt med en överenskommen bashyra om 15.500 US dollar per fartyg och dag. Därtill kommer även möjligheten till vinstdelning på frakter överstigande bashyran beräknad på snittintjäningen per fartyg och halvår.

Fyra av P-Max-fartygen sysselsätts av Stena Bulk på spotmarknaden eller kortare kontrakt, övriga tre på kontrakt över ett år.

Av kvartalsrapporten framgår att kriget i Ukraina sannolikt kommer att fortsätta prägla marknadsbilden och bidra till en ökad osäkerhet där politiska beslut kommer att påverka lastflöden och intjäningsnivåer.

– Beroende på hur lastflödena ”stabiliserar sig” i den nya verklighet vi anar kan det ha en fortsatt positiv effekt på tankmarknaden. Lagernivåerna är fortsatt låga och även den förutspådda nettotillväxten i produkttankflottan låg. Vi förväntar oss därför en hög volatilitet under 2022. För 2023–2024 tror vi sedan på en generellt starkare marknad, om än med stor ödmjukhet inför det faktum att osäkerheten är betydande, skriver Erik Lewenhaupt.

[/flowy_subscriber_only]
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]