Fotograf: Anna Lundberg

Kategori: Folk/företag | Kultur

Stiftelsepris till svensk slaverihistoria

Joachim Östlund, fil dr från Lund, mottog på fredagen Stiftelsen Sveriges Sjömanshus litteraturpris för sin skildring av en föga känd tid av svenskt slaveri.

Priset delades ut i sjöfartsmontern på Bokmässan av Svensk Sjöfarts vd Pia Berglund, som också är stiftelsens vice styrelseordförande. Ur den officiella motiveringen till priset: ”Boken är en gedigen och mycket angelägen skildring av en epok, som annars skulle löpa risk att helt falla i glömska.”

Svenska slavar

Joachim Östlunds bok Saltets pris beskriver den omfattande svenska sjötrafiken på Medelhavet 1650–1770 och hur ett tusental svenska sjömän togs som slavar. Främsta orsaken till de många svenska fartygen på Medelhavet under 1600- till 1800-talen var det stora svenska behovet av salt, som direktimporterades från Portugal och länder på andra sidan Gibraltar sund.

Många av de svenska sjömännen hamnade i ett tröstlöst slaveri när deras fartyg kapades av nordafrikanska pirater.

– Jag försöker undersöka vilka effekterna på Sverige var, hur sjömännen upplevde det, vad deras anhöriga gjorde när nödbreven kom, men också vad samhället gjorde och de kulturella effekterna, säger Joachim Östlund.