Stenungsundsföretag vill förbättra hamnkapaciteten

De fyra största petrokemiföretagen i Stenungsund, Borealis, Hydro Polymers, Akzo Nobel och Perstorp Oxo vill investera flera miljarder i sina anläggningar, men för närvarande är infrastrukturen för dålig i regionen meddelar bolagen. Under tisdagen deltog därför petrokemiföretagen i ett seminarium med infrastrukturminister Åsa Torstensson för att diskutera frågan. Seminariet anordnades av Västsvenska industri- och handelskammaren och i sessionen deltog även riksdagsledamöter från Västsverige. Petrokemiföretagen vill att Stenungsund får en avsevärt förbättrad hamnkapacitet för att kunna öka både export och import. Den största hamnen för tillfället ägs av svenska Vattenfall och de fyra bolagen är intresserade av att nu bilda ett gemensamt hamnbolag med Vattenfall, men andra lösningar är också tänkbara. De fyra petrokemiföretagen i Stenungsund omsätter sammanlagt 20 miljarder kronor årligen, varav Borealis har störst omsättning på 12 miljarder. Inom en femårsperiod vill företagen investera fyra miljarder kronor.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.