Stenafärja repareras – 2013

Stena Line-färjan Stena Germanica som trafikerar rutten Göteborg–Kiel och som morgonen den 11 juli körde på en farledsfyr under inseglingen till Göteborg, kommer att repareras först 2013.– Skrovet klarade sig bra men fick några mindre skador, dessa är inte akuta utan kommer att åtgärdas 2013 då fartyget är planerat att gå på varv, säger Joakim Kenndal, informationschef Stena Line.Det var problem med autopiloten som gjorde att färjan med 1.150 passagerare ombord körde på farledsfyren.– Vi har nu gått över till manuell styrning när vi seglar i skärgården.När färjan ankom till Tysklandsterminalen undersökte dykare skrovet, fartyget fick sedan klartecken att gå den ordinarie turen kl 19.30 samma kväll.