Stena startar sjöbefälsskola i Angola

Stena Bulk utvecklar samarbetet med Angolas statliga oljebolag Sonangol och tillsammans skall Stena och Sonangol starta en sjöbefälsskola i staden Sumbe, cirka 270 kilometer söder om Angolas huvudstad Luanda. Målet är att examinera upp till 100 nya sjöbefäl per år efter ett tre-årigt utbildningsprogram. Parterna har samarbetat under några år. 2005 startade man en suezmax-pool där det i dag ingår 13 ägda eller inchartrade tankfartyg. Nu startar man också en panamax-pool som inledningsvis kommer att tillföras fem fartyg, två från vardera parten och ett inchartrat. Målet är att bygga ut poolen till ett 10-tal fartyg. Den nya poolen kommer huvudsakligen att opereras från Stena Bulks kontor i Houston. Angola producerar cirka 1,9 miljoner fat olja per dag. Detta kan komma att öka till 2,2 miljoner fat per dag och då går Angola om Nigeria som största oljeproducent i västafrika.