Fotograf: Stena/Marianne Ovesen

Kategori: Miljö | Politik | Regelverk

Stena satsar på skrubber

Stena Rederis vd avslöjar att de installerar skrubbrar på två av sina roro-fartyg för att möta kraven på lägre svavelhalt. 

Stena ska prova flera olika sätt att klara kraven i seca-området. Under den pågående internationella konferensen Motorways of the Seas som hålls i Göteborgs säger Carl-Johan Hagman, vd för Stena Rederi, till Sjöfartstidningen, att de två roro-fartygen Transporter och Transit som går mellan Hoek van Holland och Killingholme, nu utrustas med skrubber.

Gasoljan är huvudspåret

– Vi har precis skrivit kontrakten, så detta är precis nytt. Annars är vårt huvudspår att köra på gasolja tills vi ser hur det går med de olika alternativen.

Stena driver samtidigt studier på LNG-drift för att kunna göra retrofit-installationer på befintliga fartyg.

Ökade kostnader

Att köra på gasolja kommer att öka kostnaderna för Stena med cirka 500 miljoner kronor per år från och med 1 januari 2015.

– Det är en enorm kostnad. Oljepriset har ju stigit med närmare 500 procent under de sannaste tio åren och kundernas vilja att dela på kostnaderna för seca-direktivet är liten, säger Carl-Johan Hagman.

Dan Sten Olsson kommenterade nyligen i Göteborgs-Posten det faktum att rederidelen i Stenasfären går sämst. Förlusterna är stora.

Kommer Stena Rederi att överleva seca-direktivets krav?

– Ja, vi överlever, bara konkurrensneutralitet kommer. Tills dess för vi diskussioner med våra viktigaste kunder om att dela på kostnaderna. Det är onekligen en utmaning.

Han tillägger lakoniskt att seca-direktivet bara är ytterligare en händelse i den redan pressade sjöfartsbranschen.

Du säger konkurrensneutralitet, inbegriper det tonnageskatten? 

– Till slut måste rationaliteten segra. Att vi inte fått tonnageskatt redan beror på en icke existerande sjöfartspolitik. Idag har vi bara 97 svenskflaggade fartyg och vill vi ha nya rederier i det här landet, måste vi få tonnageskatt.

Carl-Johan Hagman anser att svensk politik faktiskt vänt en hel industriverksamhet ryggen genom att inte redan ha infört tonnageskatt.